Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI được Thủ tướng Chính phủ tặng giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2017

  • 21/08/2019

Ngày 16-4-2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chứng nhận Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) được Thủ tướng Chính phủ tặng giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2017.

Theo Giám đốc Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI Lê Danh Thắng, đây là kết quả nỗ lực không ngừng của CBCNV Công ty về công tác quản lý, vận hành nhà máy sản xuất xi măng công suất 910.000 tấn xi măng/năm tại xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang.

Để được Thủ tướng Chính phủ tặng giải Bạc chất lượng Quốc gia 2017, kể từ năm 2007 (năm nhà máy sản xuất xi măng công suất 910.000 tấn xi măng/năm) chính thức đi vào hoạt động đến nay, Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI đã luôn tuân thủ các quy tắc hoạt động, như: Cạnh tranh lành mạnh, lấy sự thoả mãn và hài lòng của khách hàng làm thước đo cho chất lượng sản phẩm. Sản phẩm xi măng của Công ty mang nhãn hiệu “Tân Quang Vinacomin” không chỉ được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, còn vươn xa đến nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Tại Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI, để kích thích và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Công ty luôn công khai, minh bạch  các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng lao động giỏi, lao động sáng tạo; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; Quy chế trả lương, đào tạo…Tùy theo điều kiện làm việc, môi trường và cường độ lao động, Công ty xây dựng hệ thống cấp bậc công việc phù hợp với từng điều kiện và nhóm lao động cụ thể. Qua đó đảm bảo việc làm, trao đổi thông tin và bình xét thành tích, trả thù lao một cách bình đẳng, không bình quân. Cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty luôn thực hiện giảm thiểu tối đa lượng phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, tạo môi trường xanh sạch đẹp cho cộng đồng.

Cùng với đó, Công ty thường xuyên duy trì các hoạt động chăm sóc xã hội trên địa bàn, như tạo công ăn, việc làm cho  lao động sở tại; thăm hỏi, ủng hộ xi măng cho thôn xóm một số xã xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm; ủng hộ các hộ gia đình nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng…

Với mục tiêu “xi măng Vinacomin vững một niềm tin, xây mọi công trình”, từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 trên 635 tỷ đồng, Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI phấn đấu năm 2018 và lộ trình đến năm 2020, chỉ tiêu doanh thu không ngừng tăng, đạt trên 720 tỷ đồng trở lên.
ximang.vn (TH/ Vinacomin)

Chia sẻ