Thư ngỏ

  • 04/07/2020

Thông tin chung:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI

Trụ sở: Xóm 5, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang                             

Điện thoại: 02073881268

Fax: 02073 881266

E-mail: ximangtanquang@gmail.com

Các thành tích đạt được:

Năm 2008 Công ty được Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc –TKV tặng thành tích xuất sắc phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2008,

Năm 2009 bằng khen thành tích xuất sắc hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2010 bằng khen thành tích trong công tác bảo hộ lao động năm

Năm 2012 bằng khen thành tích suất xắc hoàn thành kê hoạch sản xuất kinh doanh khá nhất. Bằng khen thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh (2007-2012)

Năm 2013 Công ty đã được Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin tặng cờ thi đua cho đơn vị sản xuất kinh doanh khá nhất và các phong trào năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp – Than Khoáng sản Việt nam tặng cờ cho đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đảng bộ Công ty hàng năm đều đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2014 đạt vững mạnh tiêu biểu được ĐUKDN tặng giấy khen.

Các đoàn thể: Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh sắc xuất nhiều năm liền

Năm 2014 Công ty đã được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen đã có thành tích trong hoạt động Doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

Năm 2015 Công ty đã được bộ Công thương tặng cờ thi đua.

Năm 2016 Đảng bộ Công ty đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được ĐUKDN tặng giấy khen.

Năm 2016 Công ty được Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen là doanh nghiệp tiêu biểu lần 2.                                                 

Năm 2017 Công ty được UBND xã Tràng Đà tặng giấy khen về việc đã có thành tích làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng giai đoạn 2012-2017.

Năm 2017 Công ty được BHXH Việt Nam tặng bằng khen về việc đã thực hiện tốt chính sách BHXH,BHYT năm 2015-2016.                                                                       

Năm 2017 Công ty được công an tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.

Năm 2018 Công ty được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang .

Năm 2019 Công ty được UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2020 Công ty được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang .

Chia sẻ

Bài viết liên quan