Thông báo

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/ phương tiện đo và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục năm 2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/ phương tiện đo và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục năm 2023
27/09/2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Tư vấn lập Hồ sơ xin Giấy phép môi trường
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Tư vấn lập Hồ sơ xin Giấy phép môi trường
09/08/2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Thuê hoạt động xe điều hành sản xuất năm 2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Thuê hoạt động xe điều hành sản xuất năm 2023
29/06/2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Thi công sửa chữa phòng họp số 2
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Thi công sửa chữa phòng họp số 2
14/06/2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo ngừng huy động vốn đầu tư Dự án xây dựng công trình kho chứa phụ gia xi măng
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo ngừng huy động vốn đầu tư Dự án xây dựng công trình kho chứa phụ gia xi măng
30/05/2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Huy động vốn đầu tư Dự án xây dựng công trình kho chứa phụ gia xi măng
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Huy động vốn đầu tư Dự án xây dựng công trình kho chứa phụ gia xi măng
26/05/2023
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ sửa chữa khắc phục sự cố thiết bị – Hộp giảm tốc máy nghiền liệu 241.03
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ sửa chữa khắc phục sự cố thiết bị – Hộp giảm tốc máy nghiền liệu 241.03
08/09/2021

Mời quý vị tải file đính kèm

Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI: Chào giá đơn hàng cung cấp phụ gia trợ nghiền xi măng
Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI: Chào giá đơn hàng cung cấp phụ gia trợ nghiền xi măng
20/04/2021

Mời quý vị tải file đính kèm