Thông báo

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá dịch vụ cung cấp vật tư, lắp đặt biến tần cho động cơ trung thế 6KV-1400kW
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá dịch vụ cung cấp vật tư, lắp đặt biến tần cho động cơ trung thế 6KV-1400kW
10/04/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Sửa chữa moay ơ bánh trước bên trái máy xúc 100.01
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Sửa chữa moay ơ bánh trước bên trái máy xúc 100.01
02/04/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Quan trắc môi trường định kỳ năm 2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Quan trắc môi trường định kỳ năm 2024
06/03/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Cào rà lại 02 con lăn bệ A4 và B4 lò quay 255.01
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Cào rà lại 02 con lăn bệ A4 và B4 lò quay 255.01
06/02/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Thi công cảnh quan Nhà văn phòng
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ: Thi công cảnh quan Nhà văn phòng
01/02/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Phục hồi cổ trục đầu ra hộp giảm tốc bên động máy cán ép 281.09
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Phục hồi cổ trục đầu ra hộp giảm tốc bên động máy cán ép 281.09
29/01/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Quan trắc môi trường định kỳ năm 2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Quan trắc môi trường định kỳ năm 2024
24/01/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá đơn hàng: Cung cấp máy in Canon 2900
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá đơn hàng: Cung cấp máy in Canon 2900
19/01/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Dán nối băng tải, bọc rulo
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Dán nối băng tải, bọc rulo
03/01/2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110/6KV
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá vật tư, dịch vụ: Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110/6KV
29/12/2023