8 tháng: Xi măng Tân Quang – VVMI đã sản xuất và tiêu thụ đạt gần 535.000 tấn xi măng

  • 31/10/2016

Với phương châm “Cạnh tranh lành mạnh, lấy sự thoả mãn và hài lòng của khách hàng làm thước đo cho chất lượng sản phẩm”, 8 tháng đầu năm nay, Công ty CP Xi măng Tân Quang – VVMI đã sản xuất và tiêu thụ đạt gần 535.000 tấn/850.000 tấn (KH năm), bằng 62,93% KH năm; tổng doanh thu trên 445 tỷ đồng/700 tỷ đồng (KH năm), bằng 63,57% KH năm; nộp ngân sách nhà nước gần 29 tỷ đồng/31,788 tỷ đồng (KH năm), bằng 91,11% KH năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8,6 triệu đồng/người/tháng. Để đạt lợi nhuận 25 tỷ theo kế hoạch năm 2019, Công ty đã đề ra một số giải pháp cho những tháng còn lại, trong đó đáng chú ý là, tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lò cuối tháng 8, đầu tháng 9 xuống dưới 20 ngày để đảm bảo sản lượng clinker những tháng cuối năm đạt 347.500 tấn clinker; hoàn thành việc sửa chữa vòi đốt đầu lò, ổn định chất lượng clinker và năng suất lò nung theo thiết kế; thay tấm sàng máy đập đá, giảm kích thước đá vào nghiền để giữ năng suất nghiền trên 240 t/h, giảm tiêu hao động lực cho cụm nghiền liệu. Tích cực tiết giảm chi phí quản lý hành chính, chi phí bán hàng…

Hệ thống máy đóng bao và băng chuyền đưa sản phẩm trực tiếp xuống phương tiện vào mua hàng.
Mặt khác, Công ty đề nghị Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc tạo điều kiện cho Công ty sử dụng đá thải sau tuyển Khánh Hòa; tăng hạn mức sử dụng than 4A Núi Hồng khoảng 10.000 tấn để giảm chi phí than nhằm mục tiêu giảm chi phí than nung thêm 0,8 tỷ đồng.

Cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty luôn thực hiện việc giảm tối đa lượng phát thải các chất gây ô nhiễm, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Duy trì tốt các hoạt động chính sách xã hội truyền thống; tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương; ủng hộ xi măng cho một số xã xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn; ủng hộ các hộ gia đình nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
VLXD.org (TH/ Vinacomin)

Chia sẻ