Bước phát triển của Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang

  • 28/07/2020

Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang được thành lập năm 2007. Trong 13 năm qua, công ty đã có bước phát triển quan trọng góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng công suất đạt 1 triệu tấn/năm. Hiện nhà máy sản xuất được các sản phẩm xi măng PCB 30, PCB 40, Clinke 50 mang nhãn hiệu Vinacomin Tân Quang. Sản phẩm xi măng của công ty đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.


Cán bộ kỹ thuật kiểm tra hoạt động kho dài đồng nhất nguyên liệu.

Ban Giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các phân xưởng sản xuất xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý; từng bước thực hiện công tác định biên lao động phù hợp các công đoạn công nghệ để giảm thiểu lao động; tăng cường công tác khoán chi phí tại các đơn vị, phân xưởng, tiến tới khoán đến từng công đoạn để kích thích, thúc đẩy người lao động tăng năng suất, tăng hiệu quả để tăng thu nhập. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất và đã từng bước tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm trở lại đây, công ty đã có hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng chục tỷ đồng. Các sáng kiến ngoài việc hướng tới tăng năng suất lao động đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI khẳng định, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm môi trường. Hiện tại, công ty đang tích cực triển khai thay thế hệ thống lọc bụi tĩnh điện bằng lọc bụi túi, đây là công nghệ mới từ châu Âu, bảo đảm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Từ việc cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại tổ chức, từ 11 phòng ban, phân xưởng xuống còn 9  đơn vị; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nhờ đó năng suất, chất lượng lao động được nâng lên. Năm 2015, công ty sản xuất 685.107 tấn, đến năm 2019 sản xuất 915.231 tấn sản phẩm xi măng các loại. Doanh thu và lợi nhuận của công ty mỗi năm một tăng lên. Năm 2015 đạt trên 682 tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 759 tỷ đồng; lợi nhuận năm 2016 đạt trên 22 tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 31 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 đạt 6,6 triệu đồng, năm 2019 đạt 10,1 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ dưỡng; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động theo đúng quy định, đầy đủ, kịp thời không có nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới và các chương trình thiện nguyện khác với tổng số tiền trong 5 năm qua lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, công ty chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm; mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh; cải tiến công nghệ thân thiện với môi trường; đổi mới phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp theo công nghệ 4.0, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.        

Bài, ảnh: Thùy Linh

Chia sẻ