Tiêu thụ xi măng tại miền Bắc chiếm 42% lượng tiêu thụ trong nước

  • 24/06/2020

(23/06/2020 10:48:32 AM) Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, 5 tháng đầu 5/2020 tại thị trường miền Bắc đã tiêu thụ được 10,37 triệu tấn xi măng. Riêng trong tháng 5, lượng tiêu thụ xi măng toàn miền Bắc đạt 2,392 triệu tấn, tăng 3,1% so với tháng 4/2020, chiếm 42% lượng xi măng tiêu thụ nội địa.

Sản lượng tiêu thụ tại miền Bắc của một số doanh nghiệp xi măng thuộc VNCA

Lượng xi măng tiêu thụ tại các vùng ở miền Bắc trong tháng 5/2020:

• Vùng Tây Bắc

• Vùng Đông Bắc

• Vùng Đồng bằng Sông Hồng

ximang.vn

Chia sẻ