Tháng 5: Sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường miền Trung đạt 1,39 triệu tấn

  • 05/07/2020

(01/07/2020 4:00:24 PM) Tổng lượng tiêu thụ xi măng 5 tháng đầu năm 2020 tại thị trường miền Trung hơn 6,2 triệu tấn. Riêng tháng 5 tiêu thụ xi măng đạt 1,39 triệu tấn, chiếm 24% tổng sản lượng tiêu thụ cả nước.

Sản lượng tiêu thụ tại miền Trung của một số doanh nghiệp xi măng thuộc VNCA

Lượng xi măng tiêu thụ tại các vùng ở miền Trung trong tháng 5/2020:

• Vùng Bắc Trung Bộ

• Vùng Trung Trung Bộ

• Vùng Nam Trung Bộ

ximang.vn

Chia sẻ