Lò xi măng và các thiết bị

  • 06/07/2020

Tài liệu dưới đây của tác giả Hoàng Trung Ngôn sẽ cung cấp cho bạn đọc toàn bộ những kiến thức cơ bản nhất về Lò xi măng và các nguyên lý hoạt động của lò xi măng theo 2 phương pháp khô và phương pháp ướt cũng như các nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị trong dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng.

Chia sẻ