20 chủng loại xi măng và công nghệ sản xuất

  • 06/07/2020

Mỗi công trình, thậm chí ngay mỗi hạng mục công trình xây dựng đòi hỏi phải có sự chọn lựa các chủng loại xi măng phù hợp với yêu cầu chất lượng công trình, kỹ thuật thi công, kiểu dáng và màu sắc kiến trúc, thích ứng với môi trường và kinh tế đầu tư. Trong lúc đó các nguồn tài liệu giới thiệu về đặc điểm chất lượng và phạm vi sử dụng của từng chủng loại xi măng bằng tiếng Việt rất thiếu. Để cung cấp thêm một nguồn tài liệu tham khảo cần thiết và thông dụng, PGS. TS. Hoàng Văn Phong đã biên soạn cuốn sách “20 chủng loại xi măng và công nghệ sản xuất” nhằm giới thiệu những đặc điểm cơ bản nhất về chất lượng, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cũng như phạm vi sử dụng của mỗi loại xi măng.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng trong việc lựa chọn các chủng loại xi măng phù hợp để thiết kế và giám sát thi công các công trình xây dựng khác nhau.

Chia sẻ