Thông tin địa chỉ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV -CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG – VVMI
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Tel: 02073 881268