Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI: Thông báo Đề nghị báo giá dịch vụ tư vấn, lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án đầu tư khai thác mỏ Đá vôi Tràng Đà cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang

  • 22/04/2024

Chia sẻ